Kuch Waqt Do

  • Share this Shayari on Google+
  • Publish on your Blog
  • Share this Shayari on Facebook
  • Tweet this Shayari
  • Share on Linkedin

Kuch Waqt Do Ke Sambhl Sakun
Kuch Waqt Do Ke Tumhe Samajh Sakun
Kuch Waqt Do Ke Khud Se Keh Sakun
Ki Tum Hi Ho Vahi Jise Chaha Tha Kabhi…